Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein Lopik

De gemeenteraad heeft op 1 oktober 2013 de verordening Adviesraad Sociaal Domein 2013 vastgesteld. In deze verordening is vastgelegd dat de adviesraad de gemeente adviseert over beleid en uitvoering op het sociaal domein en meedenkt op specifieke vraagstukken vanuit burgerperspectief. De adviesraad wordt gevormd uit een groep inwoners van de gemeente Lopik, die meedenken vanuit de belangen en ervaringen van de verschillende doelgroepen. Zij zijn de oren en ogen van de Lopikse samenleving en beogen een brug te slaan tussen de gemeente en haar inwoners.