Gemeenten hebben de taak om voor voorzieningen te zorgen die mensen helpen mee te kunnen doen in de maatschappij.  De afgelopen jaren is het aantal taken van de gemeente verder uitgebreid: de uitvoering van de zorg voor ouderen en mensen met een beperking, taken binnen de jeugdzorg en re-integratie van inwoners met een arbeidshandicap (WSW en Wajong).  Gemeenten zijn hierdoor verantwoordelijk voor alle ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn en opvoeding. Dit betekent dat de gemeente meer inhoudelijke taken heeft dan voorheen en zich deze terreinen eigen moet maken. De Adviesraad heeft de afgelopen jaren meegedacht over de inrichting van het sociaal domein in Lopik en blijft meedenken met veranderingen op dit domein.