Samenstelling

Anita Dogterom- Voorzitter
Ik woon sinds 2004 in Lopik aan de Graafdijk, ben getrouwd en heb twee kinderen. Ik heb gewerkt voor een beroepsvereniging in de zorg en bij een organisatie die indicatiestellingen voor de WMO en WWB verzorgden, vandaar mijn interesse voor het sociaal domein. Ik vind Lopik een fijne plek om te wonen met aandacht voor elkaar en daar lever ik graag een steentje aan bij. En hoe leuk is het om met zo’n diverse groep mensen mee te denken over het beleid. En door onze diversiteit lukt het ons steeds vaker om vooraf te spreken met mensen die er daadwerkelijk mee te maken hebben. Hierdoor worden onze adviezen meteen een stuk praktischer.

Yvonne Slob – Secretaris
“Ik ben een echte Lopikse; opgegroeid in Lopik, gestudeerd in Utrecht en Rotterdam, maar altijd in onze fijne gemeente blijven wonen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als advocaat op het gebied van letselschade en arbeidsrecht. Sinds 2016 ben ik lid van de Adviesraad waarbij ik per 2017 ook de functie van secretaris vervul. Ik heb een brede interesse, maar thans zet ik mij bij de Adviesraad met name in op het gebied van Wonen. Het is fijn om voor de inwoners van de Gemeente Lopik iets te kunnen betekenen. Wij baseren onze adviezen op de geluiden vanuit de gemeente.”

Ada Goedhart – van der Wal
Ik woon sinds 1989 in Lopik, ben getrouwd met Leen Goedhart en heb geen kinderen. Zat vanaf het beginstadium (2005) voor mijn achterban de ANGO (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie) eerst in het WMO- platform, later WMO- raad en nu in de Adviesraad Sociaal Domein Lopik. Eveneens ligt mijn interesse bij de participatiewet en vertegenwoordig ik de Adviesraad Sociaal Domein Lopik in de Cliëntenraad Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Mijn aandachtsgebieden zijn: Breed Sociaal Loket, WMO, AWBZ en Werk en Inkomen.

Hero Buerman
Ik woon sinds 1994 in Lopik op de Dijkslag. Ik ben getrouwd, heb een dochter en twee kleinkinderen. Ik ben inmiddels gepensioneerd en ben sinds 1994 voorzitter van de Cliëntenraad van woonzorgcentrum ‘De Schutse’ te Lopik. Tevens zit ik als afgevaardigde in de Centrale Cliëntenraad van Axioncontinu te Utrecht. Vanuit die hoedanigheid zit ik in de Adviesraad Sociaal Domein Lopik, waar ik op mijn manier een steentje wil bijdragen. Mijn aandachtvelden zijn; Opzetten Breed Sociaal Loket, de Ouderenzorg in zijn geheel en de contacten onderhouden met o.a. Kerken en Scholen.

Lucie van Engelen
Sinds 2007 woon ik in Lopik-dorp, samen met mijn man. Geboren in Zeeland, maar inmiddels voel ik me goed thuis in Lopik. Door mijn werk als jeugdarts kom ik regelmatig in aanraking met het sociaal domein, en dan met name de Jeugdwet.

Mijn aandachtsgebieden binnen de adviesraad zijn jeugd, mensen met een beperking en bibliotheek.  

Gretha Anker
Ik woon in de kern Willige Langerak, al 45 jaar. Ik ben getrouwd en heb 3 zoons en 6 kleinkinderen. Ik ben werkzaam als zwemonderwijzer in Gouda. Ik heb affiniteit met vrijwilligerswerk en mensen met een beperking. Wat mij aanspreekt in de adviesraad is het bezig zijn voor en met mensen in de gemeente Lopik. Graag wil ik een bijdrage leveren aan het onderkennen van de belangen van de inwoners van Lopik, zodat iedereen in de maatschappij mee kan blijven doen. Zoeken naar oplossingen stel ik me daarbij als doel.

Henja van Diermen – Kampherbeek
In 1991 ben ik met mijn man in Lopik-dorp komen wonen vanwege mijn baan als Ouderenwerker bij de SSL. Via Vluchtelingenwerk en de Parkinson Patiënten Vereniging werk ik nu in Rotterdam bij de Unie Van Vrijwilligers als Consulent Huisbezoek voor met name ouderen en mensen met een lichte beperking of chronische ziekte. Vanwege mijn achtergrond en mijn betrokkenheid bij de Lopiks samenleving ben ik in 2009 ben ik lid geworden van de Lopikse Wmo-raad. Mijn drijfveer is een toegankelijke samenleving voor iedereen. Aandachtgebieden: Brede Sociale Loket, Mantelzorg en Vrijwilligers.

Hedy Stern
Sinds 1978 woon ik in Lopik dorp. Ik heb 3 kinderen en ben jarenlang werkzaam geweest in het basisonderwijs. Niet zo verwonderlijk dat mijn interesse vooral uit gaat naar jeugdzorg en de bibliotheek. Na betrokken te zijn geweest bij de deugd van 12 min, gaat mijn belangstelling ook uit naar de senioren.

Piet Booij
Ik woon al 30 jaar in de dorpskern Polsbroek. Ik ben al enige jaren met pensioen, maar heb tot mijn 65e in het onderwijs gewerkt. Gedurende vrijwel mijn gehele carriere als docent wiskunde en als docent filosofie op een Pabo. Ik heb vijf kinderen en reeds dertien kleinkinderen. Mijn interesses binnen de adviesraad liggen op de terreinen Jeugdzorg, Bibliotheek en de samenwerking met de lokale kerkgemeenschappen. Ik heb grote belangstelling voor de sociologische processen binnen de gemeente Lopik.

Marlou Toussaint-van Engelen
Vanuit het zuiden van het land en met een omweg via Frankrijk ben ik samen met mijn man in 1999 in Lopik-dorp komen wonen. Lopik is voor ons de gemeente waar we fijn wonen, waar alle voorzieningen aanwezig zijn en de polder omgeving prachtig is om in te ontspannen. Mijn ideaal is om alle burgers te betrekken bij het ‘HUIS’ van de Gemeente Lopik, met al haar voorzieningen en voor iedereen. Daarbij is mijn drijfveer om een steuntje in de rug te zijn voor hen die dat extra nodig hebben. Van belang hierbij is dat er een goede communicatie plaats vindt tussen de inwoners van Lopik, de ambtenaren, het college van B&W en niet te vergeten de Gemeenteraad. Dat men elkaar weet te vinden, vooral wanneer het nodig is!

Bea van der Meulen
In 2008 ben ik in Lopik komen wonen en woon hier met veel plezier samen met mijn zoon van bijna vijf. Via mijn vrijwilligerswerk bij VluchtelingenWerk ben ik lid geworden van de Adviesraad Sociaal Domein Lopik.  Een bijdrage leveren aan een samenleving waar voor een ieder plaats is ongeacht maatschappelijke of culturele achtergrond, dat is mijn missie. Mijn interesse binnen de adviesraad gaat uit naar met name  de statushouders en bibliotheek.