Adviezen

De Adviesraad Sociaal Domein Lopik (ASDL) bestaat uit inwoners van Lopik die een actieve verhouding hebben met het sociale domein – dat betekent dat we uit eigen ervaring weten waar we het over hebben als het gaat over beleidsmatige veranderingen in het sociale domein. We kunnen die veranderingen begrijpen als burger. En we zijn in staat om met andere burgers het gesprek te voeren, zodanig dat onze beelden méér zijn dan individuele opvattingen.
Als ASDL zijn wij in contact met bewoners van de verschillende kernen in Lopik door allerlei informele en formele verbanden. Familie en vrienden. Op het werk, het schoolplein, in vereniging, in ons dorp, kennen wij mensen die we kunnen aanspreken als het onderwerp daarom vraagt. We hebben als burgers van de gemeente contact met kerken en verenigingen waar we lid van zijn en stichtingen, kennisinstituten, politieke partijen en zo voort. Met al deze mensen kunnen we praten, luisteren om vervolgens tot een inhoudelijk en gedragen advies te komen.