Adviesraad

Iedereen in Nederland moet kunnen meedoen in de maatschappij. Iedereen heeft tenslotte dezelfde rechten. Jongeren en ouderen, maar bijvoorbeeld ook mensen met een lichamelijke beperking of psychische problemen. Het ‘gewoon kunnen meedoen’ is voor sommige mensen lastig. Dankzij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Participatiewet en vele andere wetten en regelingen kunnen zij geholpen worden. De gemeente voert steeds meer van deze wetten uit, die met elkaar samen het sociaal domein vormen van de gemeente. De Adviesraad Sociaal Domein Lopik bestaande uit vrijwilligers die in Lopik wonen, ondersteunt en adviseert de burgemeester en wethouders hierbij en wil met haar adviezen bijdragen aan de participatie van alle burgers in Lopik.

De Adviesraad Sociaal Domein is ontstaan door het samenvoegen van de Wmo-raad, het Cliëntenplatform (WWB Wet Werk en Bijstand)en de adviesfunctie van de Stichting Seniorenraad. De Adviesraad is begin januari 2014 van start gegaan. De Adviesraad bestaat uit 12 leden, aangevuld met een notulist. Het dagelijks bestuur (DB) wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Lees onder samenstelling wie de leden van de adviesraad zijn en wat ze doen.

Klik op Sociaal domein om meer te lezen over het hoe en wat van het sociaal domein en de Adviesraad Sociaal Domein Lopik.