Adviesraad Sociaal Domein Lopik

Iedereen in Nederland moet kunnen meedoen in de maatschappij. Iedereen heeft tenslotte dezelfde rechten. Jongeren en ouderen, maar bijvoorbeeld ook mensen met een lichamelijke beperking of psychische problemen. Het ‘gewoon kunnen meedoen’ is voor sommige mensen lastig.

Dankzij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Participatiewet en vele andere wetten en regelingen kunnen zij geholpen worden. De gemeente voert steeds meer van deze wetten uit, die met elkaar samen het sociaal domein vormen van de gemeente. De Adviesraad Sociaal Domein Lopik bestaande uit vrijwilligers die in Lopik wonen, ondersteunt en adviseert de burgemeester en wethouders hierbij en wil met haar adviezen bijdragen aan de participatie van alle burgers in Lopik.

Wat doet de adviesraad?

De gemeenteraad heeft op 1 oktober 2013 de verordening Adviesraad Sociaal Domein 2013 vastgesteld. In deze verordening is vastgelegd dat de adviesraad de gemeente adviseert over beleid en uitvoering op het sociaal domein en meedenkt op specifieke vraagstukken vanuit burgerperspectief. Lees verder…

Sociaal Domein

Gemeenten hebben de taak om voor voorzieningen te zorgen die mensen helpen mee te kunnen doen in de maatschappij.  De komende jaren wordt het aantal taken van de gemeente verder uitgebreid met taken van het rijk: de uitvoering van de zorg voor ouderen en lees verder…

Actueel

Hier vindt u al het actuele nieuws over de adviesraad. Waar zijn we op dit moment mee bezig? Welke adviezen hebben we geformuleerd? Welke onderwerpen komen binnenkort op de agenda?